Kontaktní údaje

U+B Euroservice, s.r.o.

Sádky 395, 664 43 ŽELEŠICE
www.ubeuroservice.cz,
info@ubeuroservice.cz

tel:+420608412763
+420608521182

IČO: 45478422
DIČ: CZ45478422

Firma je registrována u Krajského obchodního soudu Brno, obchodní rejstřík C, vložka 5091

 
Sphere card